Pemasangan e-Invoice di Shopee (bermula 01 Ogos 2024)

 Pemasangan e-Invoice di Shopee (bermula 01 Ogos 2024)

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia telah mengumumkan bahawa bermula 01 Ogos 2024, pemasangan wajib e-Invoicing akan dilaksanakan. Semua penjual perlu menghantar maklumat / dokumen yang diperlukan pada 31 Julai 2024 untuk mematuhi syarat-syarat e-Invoicing.

Sistem e-Invoicing tersebut akan memudahkan pengesahan dan penyimpanan transaksi dalam masa yang terkini merentasi sektor Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), dan Business-to-Government (B2G).

Sila rujuk pautan dari LHDN di sini untuk maklumat lanjut.

Apa yang penjual perlu hantar?

Penjual perlu menghantar maklumat-maklumat berikut sepertimana yang diminta oleh LHDN dan dokumen-dokumen untuk pengesahan:

Cikgu Shopee Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN LHDNM

*Pilihan Nombor ID adalah termasuk Nombor Kad Pengenalan, MyPR/Red Card, MyTentera, Passport & Visa

⚠️Nota: Jika penjual gagal untuk memberikan maklumat / dokumen pada 31 Julai 2024, Shopee berhak mengambil tindakan lanjut yang akan mempengaruhi penggunaan akaun Shopee penjual, termasuk akaun penjual atau sekatan / penggantungan Seller Balance.

Langkah-langkah penyerahan maklumat / dokumen:

Langkah 1: Log masuk ke dalam Seller Centre, pergi ke “Shop” pada menu bahagian kiri dan klik “Shop Information”

Cikgu Shopee Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN LHDNM

Langkah 2: Pergi ke tab “Business Information” dan klik “Edit”

Cikgu Shopee Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN LHDNM

Langkah 3: Isi maklumat / dokumen yang diperlukan dan klik “Save”
Cikgu Shopee Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN LHDNM Cikgu Shopee Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN LHDNM

Soalan-Soalan Lazim (FAQS)

1) Apakah itu e-Invoice?
e-Invoice merupakan representasi digital bagi transaksi antara pembekal dan pembeli yang mengandungi semua medan data yang diperlukan oleh LHDNM. e-Invoice akan menggantikan dokumen kertas atau elektronik seperti invois, nota kredit, dan nota debit.

2) Siapakah yang perlu menggunakan e-Invoice?
E-Invoice diperlukan bagi semua pembayar cukai yang terlibat dalam aktiviti komersial di Malaysia, termasuk individu dan perniagaan yang berdaftar.

3) Apakah keperluan yang perlu dipenuhi oleh penjual baru/sedia ada?
Anda perlu menunjukkan sama ada anda penjual Individu atau Perniagaan Berdaftar (jika tidak ditunjukkan sebelum ini). Anda perlu mengisi medan yang berkenaan di bawah (jika belum diisi sebelum ini).
Cikgu Shopee Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN LHDNM

Jika penjual gagal menyediakan maklumat/dokumen yang diperlukan menjelang 31 Julai 2024, Shopee berhak mengambil tindakan lanjut yang akan memberi kesan terhadap penggunaan akaun Shopee penjual, termasuk sekatan akaun atau baki penjual atau penangguhan akaun.

4) Bagaimana penjual sedia ada boleh mengemukakan maklumat yang diperlukan seperti dalam item 6?
Log masuk ke Pusat Penjual > Maklumat Kedai > Maklumat Perniagaan dan klik Edit > Simpan

5) Apakah format Nombor Pendaftaran Perniagaan (BRN)?
SSM telah melaksanakan format baru bermula Oktober 2019. Format baru ini terdiri daripada 12 digit, bermula dengan tahun penubuhan dan tanpa sebarang huruf (contoh: 201901000000).

6) Sebagai penjual Individu Malaysia, apakah yang perlu saya masukkan sebagai TIN jika saya tidak mempunyainya?
Sila gunakan nombor lalai di bawah sekiranya anda tidak mempunyai TIN:
TIN: EI00000000010

7) Sebagai penjual bukan warganegara Malaysia (penjual asing), apakah yang perlu saya masukkan sebagai nombor SST dan TIN jika saya tidak mempunyainya?
Sila gunakan nombor lalai di bawah sekiranya anda tidak mempunyai nombor SST/TIN:
SST: Sila pilih Tidak jika anda tidak berdaftar di bawah SST Malaysia
TIN: EI00000000030

8) Adakah tempoh masa untuk Pembeli meminta e-Invoice?
Pembeli mempunyai masa sehingga hari ke-3 bulan berikutnya dari tarikh pesanan selesai untuk meminta e-Invoice.

Contoh:

Pesanan 1

Pesanan 2

i. Dibayar pada 27 Ogos 2024
ii. Selesai pada 2 September 2024;

i. Dibayar pada 20 September 2024
ii. Selesai pada 30 September 2024

Pembeli untuk kedua-dua Pesanan 1 dan Pesanan 2 mempunyai masa sehingga 3 Oktober 2024 untuk meminta e-Invoice. Selepas tempoh tersebut, Shopee tidak berkewajiban untuk mengeluarkan e-Invoice kepada Pembeli dan hanya akan mengeluarkan invois biasa.

9) Di mana Penjual boleh muat turun e-Invoice yang disahkan?
Penjual boleh memuat turunkan salinan e-Invoice yang disahkan melalui Pusat Penjual > Pendapatan Saya > Invois Pajak Saya.

10) Saya adalah penjual yang menggunakan platform pihak ketiga (ISV) untuk operasi harian saya. Adakah saya boleh mengeluarkan e-Invoice melalui platform ISV?
Tidak, penjual dinasihatkan untuk mendapatkan invois yang relevan mereka dari Pusat Penjual Shopee sahaja.

– Rujuk fail lampiran ini untuk lebih banyak Soalan – Soalan Lazim (FAQs). 

– Rujuk artikel asal di sini.

Cikgu Shopee Iklan Kelas Oleh Cikgu Shopee
admin

Ridhwan Musa

Related post