“Cheapest on Shopee” Bid Programme – Program Bidaan “Termurah di Shopee”

 “Cheapest on Shopee” Bid Programme – Program Bidaan “Termurah di Shopee”

Apakah Program Bidaan Termurah di Shopee?

Program Bidaan Termurah di Shopee adalah program percuma yang membantu penjual yang layak mengetengahkan produk terbaik mereka pada harga yang kompetitif. Penjual yang layak boleh memanfaatkan insentif program ini dengan menyertai melalui bidaan kompetitif dan menawarkan harga terendah untuk produk mereka.
 
⚠️Nota: Program ini hanya tersedia untuk penjual yang terpilih sahaja.
 

Cara Menyertai Program

Langkah 1: Lihat, ubah suai, dan tambah item yang layak untuk bidaan melalui Seller Center.
 
Cheapest on Shopee Bid Programme Program Bidaan Termurah di Shopee
 
  1. Pergi ke Home > Marketing Centre > Bid Cheapest on Shopee* > Bid Products > Join Bidding
  2. Produk yang telah dipra-kelayakan untuk program ini dan dikelompokkan oleh sistem akan secara automatik terpapar di halaman kempen pada Pusat Penjual dalam bahagian Recommended to Join.
 
Cheapest on Shopee Bid Programme Program Bidaan Termurah di Shopee
Jika item anda berbeza daripada item rujukan, anda boleh mencadangkan item yang lebih tepat dengan mengklik butang Change. Ini akan tertakluk kepada semakan oleh Shopee.

 
Cheapest on Shopee Bid Programme Program Bidaan Termurah di Shopee
Semua kumpulan bidaan yang tersedia juga akan dapat dilihat oleh penjual yang layak tanpa mengira sama ada penjual mempunyai produk yang layak atau tidak. Penjual boleh melihat ini melalui Home > Marketing Centre > Bid Cheapest on Shopee* > Bid Products > Join Bidding > Explore More to Join.
a. Penjual boleh mencalonkan produk mereka sendiri yang sesuai dengan kumpulan bidaan sedia ada.
b. Shopee akan menjalankan pemeriksaan untuk menentukan sama ada ia padanan yang tepat atau tidak.
 
Langkah 2: Semakan oleh Shopee
Setelah anda mengemukakan bidaan anda, Shopee akan menjalankan semakan untuk menentukan pemenang dengan:
1. Memastikan bahawa item dalam kumpulan bida mempunyai harga yang paling kompetitif.
2. Memastikan ada cukup stok untuk memenuhi keperluan minimum.
Contoh:
Penjual A mencalonkan item layak mereka untuk RM299, dan penjual B mencalonkan item yang sama untuk RM250. Penjual B menang dan akan dikenakan semakan akhir oleh Shopee.
 
Langkah 3: Mula Siaran
1. Semua penjual yang mengambil bahagian dalam proses bida akan menerima pemberitahuan dari Shopee pada Isnin berikutnya untuk memberitahu mereka tentang status mereka.
2. SKU pemenang: Pemenang dengan harga terendah akan menerima pemberitahuan dan mendapat ganjaran berikut selama 7 hari untuk item terpilih ini:
1. Peningkatan trafik.
2. Penandaan produk.
3. Ciri dalam Microsite.

 
💡 Nota: SKU yang tidak memenangi masih boleh menyertai kitaran bida seterusnya. Dalam kitaran bida semasa, penjual boleh menarik diri semasa tempoh pendaftaran dengan mengklik Batal di bawah Bahagian Bida Sedang Berlangsung di Pusat Penjual. Walau bagaimanapun, jika produk memenangi bida dan dilancarkan, penjual tidak akan dapat membatalkan atau mengubah harga mereka sepanjang kitaran.
Siapakah yang Layak untuk Menyertai Program Ini?
 
Kedai Penjual:
1. Memiliki kurang daripada 3 mata hukuman.
2. Kedai berstatus aktif.
3. Penarafan kedai sekurang-kurangnya 4.
4. Purata jualan kedai sekurang-kurangnya 1 dalam tempoh 7 hari terakhir.
5. Terdaftar dalam Program Penghantaran Percuma.
 
Produk Penjual:
1. Terdiri daripada kategori yang layak.
2. Memiliki penyenaraian aktif dalam platform.
3. Stok produk melebihi 0.
4. Penarafan produk sekurang-kurangnya 4.
5. Purata kadar pulangan tidak melebihi 1%.
6. Purata jualan produk sekurang-kurangnya 0 dalam tempoh 90 hari terakhir.
7. Dikelompokkan bersama produk lain yang layak untuk dibida.
 
*Merujuk kepada senarai yang ditentukan sebagai bidaan yang menang pada akhir tempoh bida bagi penjual Shopee yang menyertai Program Bidaan Termurah di Shopee. Sila rujuk kepada terma dan syarat program untuk maklumat lanjut.
 

Syarat & Terma Penting:

  1. Penyertaan: Program terbuka kepada penjual Shopee yang dijemput yang menawarkan produk mereka di platform Shopee Malaysia dan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan.
  2. Penawaran Harga: Penjual yang layak boleh menawarkan harga terbaik untuk produk tertentu yang disenarai putih oleh Shopee, dengan tawaran harga yang lebih rendah daripada maklumat yang disenarai putih.
  3. Kelebihan Menang Bida: Penjual yang menang akan menerima pelabelan produk khas dan penempatan dalam Microsite Super Seringgit untuk produk yang terlibat, selama tempoh manfaat selama tujuh (7) hari.
  4. Jaminan Penjual yang Layak: Penjual yang layak perlu mematuhi semua syarat dan terma program serta tidak menjual produk mereka secara yang bertentangan dengan undang-undang yang berkenaan.
  5. Tidak Mematuhi Penawaran Menang: Shopee berhak untuk menarik semua kelebihan daripada penjual yang tidak mematuhi penawaran menang atau melanggar terma dan syarat program.
  6. Undang-Undang dan Bidang Kuasa: Syarat & terma program tertakluk kepada undang-undang Malaysia dan sebarang perselisihan akan diselesaikan melalui arbiter di Malaysia dengan menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa dalam prosiding.
 

Rumusan Program “Bidaan Termurah di Shopee”:

1. Program Percuma: Program ini membantu penjual yang layak menonjolkan produk terbaik mereka dengan harga yang kompetitif tanpa sebarang bayaran.
2. Manfaat Khas: Penjual yang layak boleh menikmati manfaat khas seperti peningkatan lawatan ke halaman produk, label promosi “Termurah di Shopee*”, dan peluang untuk disenaraikan dalam laman web Super Seringgit yang menampilkan produk dengan tawaran terbaik.
3. Cara Menyertai Program:
– Langkah 1: Lihat, modifikasi, dan tambah produk yang layak untuk ditawar melalui Pusat Penjual.
– Langkah 2: Hantar tawaran harga melalui Pusat Penjual.
– Langkah 3: Shopee akan menyemak tawaran dan menentukan pemenang berdasarkan harga terendah dan stok yang mencukupi.
– Langkah 4: Pemenang akan diberi pemberitahuan untuk meneruskan tindakan dan menikmati manfaat khas.
4. Penilaian Penjual:
– Penjual yang layak harus memenuhi syarat kedai dan produk yang ditetapkan oleh Shopee.
– Kriteria kedai termasuk penalti kurang daripada 3 mata, status aktif, rating penilaian ≥4, jualan purata kedai ≥1 dalam 7 hari terakhir, dan terlibat dalam Program Penghantaran Percuma.
– Kriteria produk termasuk kategori produk yang layak, penyenaraian aktif, stok >0, rating penilaian ≥4, kadar pulangan ≤1%, jualan purata ≥0 dalam 90 hari terakhir, dan digabungkan bersama produk lain untuk ditawar.
5. Syarat & Terma:
– Program tertakluk kepada Terma & Syarat yang diberikan oleh Shopee Mobile Malaysia Sdn. Bhd.
– Shopee berhak untuk membuat perubahan pada Terma & Syarat pada bila-bila masa mengikut budi bicara mereka.
Cikgu Shopee Iklan Kelas Oleh Cikgu Shopee
admin

Ridhwan Musa

Related post