Masalah dengan NFR, LSR atau FHR Disebabkan Masalah Pada Kurier?

 Masalah dengan NFR, LSR atau FHR Disebabkan Masalah Pada Kurier?
Shopee komited untuk meningkatkan pengalaman penjual dan memastikan penilaian prestasi kedai yang adil. Sebagai sebahagian daripada usaha ini, Shopee akan mengecualikan pesanan yang tidak dipenuhi akibat kesalahan rakan logistik daripada menjejaskan metrik utama penjual*. Ini akan menyumbang kepada penilaian yang lebih tepat dan peningkatan prestasi kedai penjual.
 
Metrik Utama termasuk:
i.   Non-fulfilled Rate (NFR)
ii.  Late Shipment Rate (LSR)
iii. Average Preparation Time (APT)
iv. Fast Handover Rate (FHR).
 

Jenis Pesanan yang Tidak Dipenuhi dan Kesannya pada Metrik Prestasi

Kesalahan Rakan Logistik
Pesanan yang tidak dipenuhi dianggap sebagai kesalahan rakan logistik jika berlaku salah satu daripada berikut (senarai ini tidak menyeluruh):
– Rakan Logistik Sokongan Shopee (SSL) gagal mengambil pesanan pada tarikh dan masa yang dijadualkan.
– Rakan SSL cuba mengambil pesanan sebelum waktu tempahan pengambilan.
– Rakan SSL cuba mengambil pesanan di luar waktu operasi penjual.
– Rakan SSL cuba mengambil pesanan yang berstatus tertangguh.
 
Nota: Pesanan yang tidak dipenuhi ini tidak akan menjejaskan metrik prestasi utama penjual. Data mengenai pesanan yang tidak dipenuhi di bawah kategori “kesalahan rakan logistik” akan dikumpulkan dan dianalisis untuk membantu Shopee memperbaiki dasar bagi SSL.
 
Kesalahan Penjual
Pesanan yang tidak dipenuhi dianggap sebagai kesalahan penjual jika dibatalkan kerana situasi berikut:
– Pembatalan yang dimulakan oleh penjual.
– Pembatalan sistem Shopee.
– Pemulangan/Pengembalian Wang (tidak termasuk permintaan Tukar Fikiran).
 
Pesanan yang tidak dipenuhi ini akan menjejaskan metrik utama penjual.
 
Jika anda percaya anda dikenakan penalti secara salah untuk pesanan yang tidak dipenuhi akibat kesalahan rakan logistik, jangan ragu untuk mengemukakan rayuan melalui Kesihatan Akaun atau hubungi Khidmat Pelanggan Shopee untuk bantuan lanjut.


Soalan Lazim (FAQ)

1. Bagaimana penjual boleh memastikan rakan logistik tiba untuk mengambil pesanan sebelum waktu tamat (COT)?
Penjual digalakkan untuk menetapkan Waktu Operasi Pengambilan di Pusat Penjual untuk menjadualkan masa pengambilan terbaik bagi pesanan. Rakan logistik Shopee akan menggunakan maklumat Waktu Operasi Pengambilan sebagai rujukan semasa mengagihkan sumber, mengoptimumkan keseluruhan proses pengambilan.

2. Bagaimana penjual boleh menetapkan Waktu Operasi Pengambilan kedai mereka untuk mengoptimumkan proses pengambilan dengan rakan logistik?
Untuk menetapkan Waktu Operasi Pengambilan kedai, penjual boleh mengikuti langkah berikut:
Pusat Penjual > Tetapan Penghantaran > Penghantaran > Waktu Operasi Pengambilan > Tetapkan.

3. Bolehkah penjual mengemukakan rayuan jika mereka dikenakan penalti secara salah untuk pesanan yang tidak dipenuhi akibat kesalahan rakan logistik?
Ya, penjual boleh mengemukakan rayuan di Pusat Penjual jika mereka berpendapat bahawa mereka dikenakan penalti secara salah untuk pesanan yang tidak dipenuhi akibat kesalahan rakan logistik. Penjual boleh merujuk langkah berikut:
Pusat Penjual > Kesihatan Akaun > Penalti Saya > Lagi > Lihat Pelanggaran > Rayu di Sini.

 

Rumusan Penting :

  1. Shopee mengambil langkah untuk memastikan penilaian prestasi penjual tidak terjejas oleh masalah seperti Non-fulfilled Rate (NFR), Late Shipment Rate (LSR), Average Preparation Time (APT), dan Fast Handover Rate (FHR) yang disebabkan oleh masalah kurier.
  2. Pesanan yang tidak dipenuhi disebabkan oleh kesalahan rakan logistik tidak akan mempengaruhi metrik utama penjual, seperti yang ditetapkan oleh Shopee.
  3. Penjualan yang tidak dipenuhi yang dikaitkan dengan kesalahan penjual akan menjejaskan metrik prestasi penjual.
  4. Shopee menyediakan saluran rayuan untuk penjual yang merasakan mereka dikenakan penalti secara tidak adil untuk pesanan yang tidak dipenuhi akibat kesalahan rakan logistik.
  5. Penjual diberi cadangan untuk mengatur Waktu Operasi Pengambilan untuk mengoptimalkan proses pengambilan dengan rakan logistik.
Cikgu Shopee Iklan Kelas Oleh Cikgu Shopee
admin

Ridhwan Musa

Related post