Kriteria Preferred Seller Shopee

 Kriteria Preferred Seller Shopee

Preferred Seller adalah penjual yang dipilih secara eklusif oleh Shopee kerana telah mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Preferred Selled boleh ditengok dengan tag yang ditunjukkan di senarai produk seperti di bawah

Terdapat beberapa manfaat menjadi Preferred Seller ni, antaranya:

1) Boleh mengguna fungsi Shop Ads

Shop Ads berfungsi macam Keyword Ads, boleh meningkatkan pendedahan kedai anda kepada customer. Dengan pendedahan ini, sale kedai anda akan meningkat

2) Boleh mengguna fungsi My Shop’s Shocking Sale

Anda boleh lihat modul ini di kategori Intermediate

3) Boleh memberi hadiah kepada customer

Customer yang membeli di kedai anda akan mendapat hadiah dalam bentuk shopee coins yang akan menarik mereka untuk kekal membeli di kedai anda

4) Customer boleh redeem Shopee Coins

Customer yang mempunyai banyak Shopee Coins boleh menggunakan coins yang dia ada di kedai anda

5) Menyerlah dari kedai lain

Shopee telah menyedia satu tab khas untuk customer yang ingin tapis kedai kepada Preferred Seller Shop sahaja

6) Eklusif voucher Shopee

Shopee menyedia baucer khas untuk customer guna di Preferred Seller Shop

Untuk anda layak menyertai Preferred Seller, anda perlu memenuhi kriteria-kriteria di bawah:

Jika kedai anda layak untuk menyertai program ini, anda akan dapat notifikasi dari Shopee untuk minta anda Sign Up

Rujukan:

https://seller.shopee.com.my/edu/article/313
Cikgu Shopee Iklan Kelas Oleh Cikgu Shopee
admin

Ridhwan Musa

Related post