Shopee Live Flash Sale

 Shopee Live Flash Sale

APAKAH LIVE FLASH SALE?

Menyediakan diskaun produk semasa live (siaran langsung) untuk galakkan pembelian.

1. Menarik Tontonan

Pembeli-pembeli akan nampak label “Livestream Sale” dalam siaran dan melalui aplikasi Shopee ketika diskaun sedang berjalan (rujuk gambar bawah).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

 

2. Boost orders

Produk yang telah dipotong harga akan dipaparkan pada bahagian atas beg; Diskaun pada waktu sebenar mampu tingkatkan pembelian (rujuk gambar bawah).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

 

BAGAIMANA UNTUK MENETAPKAN LIVE FLASH SALE?

Cikgu Shopee Live Flash Sale

1) Klik pada ikon beg produk (rujuk gambar atas).

 

Cikgu Shopee Live Flash Sale

2) Tekan ikon “+” untuk masuk ke dalam pengurusan harga penyiaran (rujuk gambar atas).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

3) Klik “Tetapkan harga” pada produk yang dikehendaki (rujuk gambar atas).

4) Siapkan perincian diskaun.

Cikgu Shopee Live Flash Sale

4a) Variasi produk, jika berkenaan (rujuk gambar atas).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

4b) Harga ketika siaran (Harga produk yang sudah dipotong)

Cikgu Shopee Live Flash Sale

4c) Stok yang disimpan (Bilangan stok untuk diskaun)

Cikgu Shopee Live Flash Sale

4d) Had pembelian (Bilangan maksimum produk yang boleh dibeli pembeli, setiap satu produk, atas diskaun)

Cikgu Shopee Live Flash Sale

5) Klik “Set Price” untuk paparkan harga produk semasa penyiaran kepada penonton.

Nota: 

  • Hanya 1 variasi SKU boleh dipilih untuk setiap  penyediaan “jualan secara siaran”
  • Pastikan tambah dahulu produk sebelum bersiaran.
  • Ikon “beg” tidak akan terpapar jika tiada produk yang ditambah, & anda tidak boleh tambah produk ketika dalam penyiaran.

MENETAPKAN LIVE FLASH SALE UNTUK LEBIH DARI 1 VARIASI PRODUK

Ulang aliran penetapan untuk semua variasi produk, untuk tetapkan diskaun untuk beberapa variasi produk.

Cikgu Shopee Live Flash Sale

1) Menetapkan harga produk siaran langsung untuk variasi pertama, Set Price (rujuk gambar atas).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

2) Klik “Edit Price” untuk setkan diskaun untuk variasi yang lain (rujuk gambar atas).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

3) Tetapkan hargap produk siaran langsung untuk variasi kedua. Ulangi ini untuk variasi ketiga jika berkenaan (rujuk gambar atas).

LIVE FLASH SALE AKAN TAMAT, KEMBALI KEPADA HARGA ASAL APABILA:

  • Stok simpanan untuk Live Flash Sale sudah habis.
  • Siaran langsung telah tamat.
  • Penyiar @ Penjual mengakhiri sendiri Live Flash Sale.

BAGAIMANA UNTUK TAMATKAN JUALAN SIARAN LANGSUNG SECARA MANUAL

Ulang aliran penetapan untuk semua variasi produk, untuk tetapkan diskaun untuk beberapa variasi produk.

Cikgu Shopee Live Flash Sale

1) Tekan ikon “+” untuk masuk ke pengurusan harga siaran (rujuk gambar atas).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

2) “Edit Price” pada produk yang tengah dalam diskaun (rujuk gambar atas).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

3) “Revert Price” (rujuk gambar atas).

Cikgu Shopee Live Flash Sale

4) “Confirm” untuk tamatkan diskaun harga siaran (rujuk gambar atas).

SOALAN-SOALAN LAZIM MENGENAI LIVE FLASH SALE

1) Adakah Live Flash Sale tersedia dalam siaran PC?

Tidak, Live Flash Sale kini hanya tersedia dalam App Shopee sahaja. Nantikan penambahbaikan untuk PC.

2) Bilakah Live Flash Sale akan tamat?

Live DFlash Sale akan tamat bila:

  • Stok simpanan Live Flash Sale habis terjual.
  • Siaran langsung sudah tamat.
  • Penjual tamatkan Live Flash Sale secara manual (lihat atas untuk maklumat lanjut).

3) Apakah yang terjadi pada produk penjual apabila Live Flash Sale tamat?

Harga produk akan kembali kepada harga asal sebelum Live Flash Sale.

4) Adakah penyiaran penjual akan muncul dalam kempen Livestream yang sedang berjalan, sekiranya diskaun produk penjual memenuhi syarat-syarat?

Ya, penyiaran anda akan muncul pada tab kempen Livestream ketika Livestream Sale sedangh berjalan.

5) Bolehkah penjual tetapkan diskaun untuk produk yang bukan dari kedai mereka sendiri?

Tidak, diskaun hanya boleh ditetapkan untuk produk kedai mereka sendiri.

Klik sini untuk rujukan asal.

Cikgu Shopee Iklan Kelas Oleh Cikgu Shopee
admin

Ridhwan Musa

Related post