[Kemaskini Shopee] Pemulangan / Pembayaran Semula: Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran Pembeli.

 [Kemaskini Shopee] Pemulangan / Pembayaran Semula: Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran Pembeli.

Untuk menambah baik pengalaman pembeli & meningkatkan kadar penukaran, pada 24 Mei 2023 akan berkuatkuasanya “Pemulangan / Pembayaran Semula: Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran” akan terpakai kepada semua penjual tempatan yang menjual produk Fesyen*.

*Nota 📝: Produk Fesyen tertentu dikecualikan atas alasan kebersihan.

PERKARA PENTING YANG PERLU DIBERI PERHATIAN:

  1. Pembeli boleh pilih alasan “Pemulangan / Pembayaran Semula: Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran” untuk 10 pesanan sahaja setiap bulan.
  2. “Non-Fulfilment Rate” penjual yang terlibat tidak akan terkesan dengan kemaskini ini.
  3. Penjual tidak akan dikenakan sebarang caj tambahan* kerana kos pemulangan & penghantaran akan ditanggung oleh Shopee.
  4. Penjual boleh pertikai dalam masa 3 hari dalam menerima bungkusan pemulangan tersebut.

*Ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis bertulis.

GAMBARAN KESELURUHAN PROSES “PEMULANGAN / PEMBAYARAN SEMULA: PEMULANGAN DISEBABKAN PERUBAHAN FIKIRAN”

Tips 💡:
Penjual boleh pertikai dalam masa 3 hari kalendar dalam menerima bungkusan pemulangan SEKIRANYA item pemulangan:
– tidak berada dalam keadaan baharu.
– tidak Lengkap (tanpa pemberian percuma asal dan/tidak aksesori atau tanpa dilampirkan tag/label asal
– tuntutan yang tidak betul

BAGAIMANA IANYA BERFUNGSI KEPADA PEMBELI?

Langkah 1:

Pembeli boleh menekan pilihan “Pemulangan & Pembayaran Semula” dan pilih alasan “Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran”

Langkah 2:

Pembeli kemudian perlu pilih “Secara Drop-Off” atau “Secara Self-Arrange” untuk pulangkan item.

Nota 📝: Pembeli perlu pulangkan item kepada penjual dalam masa 5 hari selepas permohonan “Pemulangan & Pembayaran Balik” diluluskan bersama-sama bukti penghantaran.

SOALAN-SOALAN LAZIM

SOALAN JAWAPAN
Kenapakah wujudnya “Pemulangan / Pembayaran Semula: Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran”? Untuk tambah baik pengalaman pembeli & meningkatkan kadar penukaran, Shopee memperkenalkan ciri ini kepada pembeli untuk memulangkan item disebabkan perubahan fikiran yang mana tiada kos tambahan dikenakan kepada penjual.

*Ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis bertulis.
Siapakah yang terlibat dalam “Pemulangan / Pembayaran Semula: Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran”? Hanya penjual tempatan yang menjual produk Fesyen sahaja terlibat dalam ciri ini. Nota: Produk Fesyen tertentu akan dikecualikan kerana alasan kebersihan.

Tekan sini untuk maklumat lanjut.
Adakah akan ada kos tambahan yang dikenakan pada proses “Pemulangan / Pembayaran Semula” bawah “Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran”? Tiada kos tambahan yang dikenakan kepada penjual untuk ciri ini kerana kos pemulangan & penghantaran akan ditanggung oleh Shopee sehingga notis lanjut.

*Ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis bertulis.
Apa terjadi bila item yang diterima tidak sama sebagaimana penjual poskan (contoh: rosak, tak lengkap, salah)? Penjual boleh buat pertikaian dengan bukti yang sah dalam 3 hari kalendar selepas menerima bungkusan dan Shopee akan semak selanjutnya.

Ketahui lebih lanjut mengenai proses Pemulangan / Pembayaran Semula Shopee di sini.
Adakah “Pemulangan / Pembayaran Semula: Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran” beri kesan kepada “Non-Fulfilment Rate” penjual? Tidak, “Pemulangan / Pembayaran Semula: Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran” tidak beri kesan kepada “Non-Fulfilment Rate” penjual.
Apakah penjual perlu buat sekiranya pesanan yang telah dikembalikan balik bayarannya, tetapi item tidak dikembalikan? Jika penjual tidak menerima bungkusan pemulangan selama 3 hari kalendar selepas pembeli hantarkan bungkusan pengembalian, penjual ada 3 hari untuk buat pertikaian melalui Pusat Penjual.

Ketahui lebih lanjut di sini.
Ada tak had bilangan pesanan yang pembeli boleh pulangkan? Ya, pembeli boleh pilih alasan “Pemulangan Disebabkan Perubahan Fikiran” terhad kepada 10 pesanan setiap bulan.

Artikel asal boleh rujuk sini.

Cikgu Shopee Iklan Kelas Oleh Cikgu Shopee
admin

Ridhwan Musa

Related post